utenti online
SEI IN > VIVERE OSIMO > ATTUALITA'
comunicato stampa

Savì: \'Adé tutti parlane bé e s\'enne vestidi da liò\'

3' di lettura
1105

Stamu attenti a nun fa sinnigu un sumaru o \'na sumara! Ade tutti parlane be e s\'enne vestidi da liò.. speramu che  dopu nun raijane.. seddonca puretti a nò!

Savino, Aurelio, Arduino e Giusti, come d\'accordo, sono a pranzo alla società operaia.


U: \"Certu che Marcellu nostro sa pasta ijaccia la fa bona multubè!\"


A: \"Perché, i sardò a scotta dedu te fanne schifu? Ti ni magnadi più de quaranta!\"


U \"cusa c\'entra.. \'rmaneane lì.. lù fenidi! Me c\'era\'rmastu un goccio de vì in te la bugaletta.\"


S: \"Chiamalu un gocciu, te ni fattu \'nantru mezzu litru. Giustì, allò, s\'enne \'mparentadi? Se sposane?\"


G: \"Scì, quelli de la democrazia cristiana e quelli del discu (UDC) s\'enne messi assieme ai comunisti de \'na olta che adè nunenne più cumnunisti perché s\'enne mischiadi cu quelli de la democrazia che erene de mancina, quasi tutti, eppò c\'è n\'antra lista che nun se sa cusa volene ma sta cù lia, l\'Andreona, dopo ce sta pure il professore, però da de fora\"


U: \"E cusa sgapperia fora.. saria cume adè che se pole fa il rusatellu mistiannu il rosciu cul biancu e no a fa buij l\'ue roscie pe fa il rusatellu!\"


S: \"te vai a fenì sempre li.. se ce pensu però c\'hai ragiò.. ma cume polene sta assieme, quessi quannu riane fora de la chiese invece del risu se piane a sassade! Cull\'altri cu hanne fattu?\"


G: \"A dì la verità cull\'altri pare che nun volene a gnisciù ma dumannane a quelli che ije pare più vecini, de daije \'na ma, perché la caghina enne tanta e le boccie finanta a che nun se\'enne fermade nun se sa de chi enne \'l puntu.\"


A: \"Hanne ditte che Buccella la \'rtiè pe Simunci e farsi pure Cartuccia, \'neve quelli del tranne centru, che saria quelli che hanne fattu il casì cu l\'aucadu che fadiga a Recanadi, hanne dittu che li lassa liberi.\"


U: \"Perché, staccane in prigiò?\"


S: \"Sai sempre più stubbidu.. te cumenza a fa effettu \'l vi… vole di che pole vudà pé chi ije pare! Pure Osimani s\'enne messu cu l\'Andreona?\"


G: \"Scì ma nu u capidu cume fa pure lù, però almancu enne lù, pure se la Dumiziu era un po cuntrariada, dopo però, quellu de le tapparelle, ha dittu che era meiju accuscì e s\'enne fatti l\'arsumiiju assiemi pe fasse mette in te\'l giurnale.\"


A: \"Ma quessi de su granne centru quanti enne?\"


U: \"Enne cume quannu \'ndacemmie a ballà a la cantinaccia a Castellu, te ricordi? Quannui seme \'ndati a fa \'l bijettu quellu c\'ha dumannadu: \"Quanti sede?\" e te ij dittu : \" semu tre!\" \" bccade dò a dò e fade \'na fila chitta! Eccu duvriane daese più u menu quessi!\"


G: \"I pagadu?\"


S: \"No, c\'hai ragiò tocca a me… spetta chi tiru fora \'l purtafoiju..\"


A: \"Savì t\'enne cascadu un pezzu de carta.. cusa enne?.. spetta che te lu \'rcaiju su..\"


S: \"ah!!! Nun enne gnente, mi nipote m\'ha dittu de taccallu su in te baghega de la suciedà, ha dittu che la scrittu un de Roma .. certu Salustru, Trilussu.. to Giustì legge!\"


G: \"Ah! sci questa enne quannu l\'animali vuleane fa \'ntra de lora \'l presidente. Fra i vari aspiranti prevale un somarello, che pè l\'ambizione/ de fasse elegge s\'era messo addosso/ la pelle d\'un leone./\'Na volta eletto er somaro, cuntentu fece un rajo,/e allora solo er popolo bestione s\'accorse de lo sbajo/d\'avè piajto un ciccia p\'en leone!\"


S: \" \'rdammelu che ije lu \'rportu, no nun duemu da fa\'l presidente ma duemu da fa\'l sinnigu!\"


A: \"C\'hai ragiò ma stamu attenti a nun fà sinnigu un sumaru o \'na sumara! Ade tutti parlane be e s\'enne vestidi da liò.. speramu che dopu nun raijane.. seddonca puretti a nò!\"


Questo è un comunicato stampa pubblicato il 18-06-2009 alle 17:34 sul giornale del 18 giugno 2009 - 1105 letture