utenti online
SEI IN > VIVERE OSIMO > ATTUALITA'
comunicato stampa

Savi: Accuscì \'ccanidi nun s\'era vistu mai!

3' di lettura
1098

A me pare che la faccenna enne \'ntrecciada multubè, u sentidu pure a mi nipode che s\'enne pentidu de essece \'mpicciadu. A dittu che nun ce va a vudà perché un po se lu credea ma accuscì \'ccanidi nun s\'era vistu mai!\"

I nostri si incontrano davanti alla società operaia.


U: \"Savì... sai chi? è tre giorni che te cercu, cumm\'ènne che nun te sì vistu?


S: \"Sta zittu Ureliu mia, m\'ha piadu un dolore de sciadiga che nun me fa moe.. Stammadina m\'ha purtadu su mi nipote ma caminu cume un vecchiu. Cus\'è che vulei?\"


U: \"Te cercau pe ditte che su \'ndadu in t\'el seggiu ma il presidente appena m\'ha \'rconusciudu, ha chiamadu a la pulizia e m\'ha mannadu fora. Iu u prutestadu ma unu del seggiu ha dittu chje nun puteu \'rpià la scheda e dopo ha dittu che se vuleu puteu sta a vede. Dopu calche minudu u \'rvistu la scheda mia e me so alzadu pe \'ndaijelu a dì. Il puliziottu m\'ha presu de pesu e m\'ha purtadu de fora. Possi piajaije la pipitola a tutti quanti! Pe strada u \'ncuntrade a Giustì che m\'ha purtadu a vede i risultadi. A dittu Giustì che ha vintu Simuncì ma che però pole vegne pure l\'Andreona perché non hanne vento gnisciu de di due e adè deene da \'nda a ballottasse \'ntra de lora a la fine di gignu.


S: \"Cu caulu stai a dì? Cume pole esse che nun ha ventu gnisciu, a le eleziò vignene sempre tutti! I lettu il bugiardò stammadina? Pare che si dò se volene mette a mà dell\'aucadi, che quelli del duttore Secchiarolu e de Sturà se volene mischià sai comunisti pe fa ciuetta a quelli del sinnigu Latì, no a quelli de Simuncì.\"


Arriva Arduino


\'R: \"Oh!! Dianteni, sede chi, stade a pijà la meriggia. Marcellu portace du fuijette roscie, oggi pagu iu vistu che emu vento le eleziò!\"


U: \"Te i vintu un mannigu! Gna che \'rcumenzamu tuttu danou e se tuttu butta paru staolta ve la piade in saccoccia, ringrazia che c\'enne le fratte seddonca te lu diceu meiju in dao te lu piavi.\"


\'R: \"Lu so che te ce rosiga ma si spusarizzi che vulede fa nun se guzzane, la sposa c\'ha la faccia brencia e se manna giò i magò. Dopu \'l viaggiu de nozze \'rturnane ognunu a casa sua!\"


G: \"A me pare che la faccenna enne \'ntrecciada multubè, u sentidu pure a mi nipode che s\'enne pentidu de essece \'mpicciadu. A dittu che nun ce va a vudà perché un po se lu credea ma accusaci \'ccanidi nun s\'era vistu mai!\"


S: \"Ma adè chi paga? Chi tira fora i soldi, u sapudu che se l\'hanne fenidi e se nun sgappa fora un miragulu sarà dura.\"


U: \"De fatti nun se sente più a gnisciu, u stanne \'nguacciadi e sotta sotta laorane u stanne a spettà che calchidu je da i quadrì. Le banche i mudui li dà ma vole le firme bone.\"


G: \"Quantu saio stubbidu, cusa centra le banche. Ce dei da mette pure che pe\'l giustu gnaria che quessi dicesse in do l\'hanne pijadi i quadrì pe la campagna elettorale, duvria esse pe legge!\"


S: \"In tel giurnale c\'enne scritti i nomi dei i noi cunsiijeri, ede vistu, da la parte de l\'Andreona enne riadi primi quelli de la margherita, vole di che forsi Antunella \'enne sbaijadu!. Sa ragazza se vigne duvrà pelà tante de cu le quaije che se cuncallerà i dedi.


U: \"Fenimu se fuijette che urmai s\'emne fatta l\'ora de la \'mbrenna e Marcellu enne prontu.\"


S: \"Giustì te che sai più de penna cusa vule di che se \'mparentene ? Se sposane \'ntra de lora i fiji o i nipoti?\"


G: \"Adè c\'ho da \'nda via te le spiegu dumà ammdina, traode chi versu mezzugiornu che pranzamu chi.\"


Questo è un comunicato stampa pubblicato il 15-06-2009 alle 10:58 sul giornale del 15 giugno 2009 - 1098 letture