utenti online

x

SEI IN > VIVERE OSIMO > ATTUALITA'
comunicato stampa

Savì: le elezioni, i sogni e i numeri al lotto

3' di lettura
1139

l\'avvocato fa 11, il dottore fa 40, il sindaco è 36 le elezioni fanno 14 e Osimo ha il 15.. ci siamo.. una bella cinquina.. quanto volete giocare?...

(S)..\'do vai \'Rminiu?…

(\'R) viè cu me, vago chi da Zoppi a giugà all\'otto. U \'nsagnudu \'na cosa che gnà che la giogu..


(S) cusa ti si \'nsugnadu.. fammene \'na parte.. giugamu assiemi..


(\'R) assiemi nu lu so… gna che vedu quantu spennu.. u sugnadu che le faccenne s\'enne chiaride.. alla fi.. il duttore ha capidu che era meiju che se leasse e accuscì firmerà pe l\'aucadu.. de siguro quellu de forza itaglia che sta a Ancona a smosso calche cò de grossu pe cunvignellu.. al duttore….cull\'altri enne convinti che enne meiju cuscì, pure Sturà.. ha stortu \'l muso ma dupo ije stadu be.


(S) ma adè l\'aucadu li dee da senti a tutti cull\'altri…


(\'R) no!!!!.. a cul\'altri ije va tuttu be.. ognunu farà na lista pe conto sua e accuscì se mucchiane mejiu.. l\'unnigu da cunvigne enne Giuliodoro che ieri..ha pisciadu fora da lu rinale..


(S) sci.. ma c\'enne da dì che enne giunitto e me pare che c\' ha bone intenziò.. eppò s\'enne dattu da fa…vedarai che cume fa, fa ma calche co mucchierà..


(\'R) eccu che ria Ureliu.. Ureliu!!!.. vicinade miga muccigamu..


(U) nun me fade perde tempu deo da \'nda a fa segnà in te la lista un parente mia che m\'ha dittu de sci… dideme.. cu c\'enne de nou?


Erminiu racconta tuttu ad Aureliu


(U). è cus\' è all\'aucadu ije basta \'na parola?, nun saria propriu birbu…


(\'R) lassa scure.. enne birbu… carta canta.. villan dorme.. nini.. cu te credi per cusa semu aucadi… eppo via tuttu sotta chiave.. nun se sa mai..


(U) Oh ! » so passadu chi da La sucieda uperia e forsi pe\'l venardì santu fanne lu stuccafissu


(S) brau che mi li dittu.. lu vagu a urdinà..ve saludo


(\'R) \'ndo vai ciambotto me dei da cinque euri pe giugà all\'otto..


(S) tiè.. Ureliu è testimognu…ciao!!!!!


Aurelio ed Erminio entrano nela ricevitoria Zoppi, in piazza del Comune


(\'R) bungiornu signurina, vulemmie giugà al lotto.. se pole?


(la titolare) certamente.. avete i numeri?


(\'R) de numbri ce no tanti.. specie quannu c\'ho calcher bicchieru de vì in te la pansa.. quessu è un sognu, gna che me li truate..


(la titolare) va bene.. diremi pure..


(\'R) donca.. u \'nsugnadu a l\'aucadu, Usimani che discurea cul duttore.. Secchiari e discureanre de le eleziò che duemu da fa chi in Osimo a giugnol.. eccu…


(la titolare.. allora, vediamo, l\'avvocato fa 11, il dottore fa 40, il sindaco è 36 le elezioni fanno 14 e Osimo ha il 15.. ci siamo.. una bella cinquina.. quanto volete giocare?


(\'R) se pole giugà 10 euri.. quantu vignemu.. quannu deo da veni a riscode?


(la titolare) aspettate, prima bisogna che escano i numeri e vedere se avete fatto ambo, terno, quaterna o cinquina..


(\'R) e quannu le fagu tutte se robbe, iu u fattu le scole basse.. va be.. va be.. dummenniga ve viengu atrua.. bungiurnu.


(U) \'Rminiu, se vigni cu fai sparti cu Savì?


(\'R) se sa che ce spartu.. ma dattu pure i soldi


(U) sai cu fagu iu.. me vagu a giugà du numbri. Unu sai te e n\'antro e Savì che beccade cume du gaggiotti!personaggi:

il duttore - Secchiaroli
l\'aucado - Osimani
l\'Andreona - Andreoni
il professore - Bompadre
quelli del carmine - Franchini
quella del campanile - Triscari
quellu che porta spassu \'l ca - Bottegoni
quella del sinnagadu - Alocco
l\'aucadu del domo - Giuliodori
Sturà - Storani
quellu de la muturizzaziò - Strologo
quella de le figurine - Panini
cull\'altri: Gardoni, Domizio, Giuliani, Pirani (quellu de le piane)
Simuncì - Simoncini
quellu del cunsiu de la testa - Gallina ecc ecc
Latì - Latini


Savì augura a tutti una buona campagna elettorale.. ma non fenisci chitta!!Questo è un comunicato stampa pubblicato il 10-04-2009 alle 22:59 sul giornale del 10 aprile 2009 - 1139 letture