utenti online

Savì, il vestidu, la gravatta e ... Osimopiù

3' di lettura 04/04/2009 - A prupositu, lu sai che l\'aucadu ha fattu lu stemma pe le eleziò.. hanne dittu che enne il comune un tanti spampenadu.. ma bellu multubè.. eppo se chiamane Osimopiù.. cume la rai..de tutu e de più.. cusa sarà su de più gnisciunu lu sa...

\'R) Savì… Savì….fermate….! \'ndo vai cuscì de fuga?..


S) ..lassame \'ndà.. deo da \'nda a cumpramme un vestidu.. spettu a mi nipode e a mi moije.. me portane dappia de la sbrozzola, li l\'uiesse perché hanne dittu che se spenne pogu..


\'R) per cu te serve su vestidu.. se sposa tu fiu?…


S) macchè.. enne perché s\'enne mesti d\'accordu tutti quessi de casa.. je se sbrilladu \'l cervellu… hanne dittu che deo da \'nda a tutte le riunio che fanne quelli che curene pe fa \'l sinnigu.. possi mori mazzadi..cumese nun c\'avessi gnente da fa!!.Mi moije po ma dittu che nun pusso \'nda a se riuniò tuttu sdabbidadu…. E vole risponne ma u fattu meiju a sta zittu seddonca me facea mette pure la gravatta.. je lu fatta a salvamme…


\'R) a prupositu, lu sai che l\'aucadu ha fattu lu stemma pe le eleziò.. hanne dittu che enne il comune un tanti spampenadu.. ma bellu multubè.. eppo se chiamane Osimopiù.. cume la rai..de tutu e de più.. cusa sarà su de più gnisciunu lu sa.


Sopraggiunge Aurelio


U) ho..bruttu diantena.. allò nun sai morto.. cume stai Savì…


S).. famme tuccà i cuijoni…. Pezzu d\'un ciambotto..nun vedi che stagu bè.. l\'australia ènne passada..


U) \'Rminiu i sentidu.. pare che l\'aucadu e il duttore nun se piane.. e spettane che se mettene assiemi quelli de Ancona…


S) sci., adè pure Ancona vole cumannà su de nò.. sa i vatte a a morì mazzadi che je mannu…


\'R) iernotte u mesto il sale in te i bicchieri e lu mesti de fora.. hanne dittu che \'ntra due eo tre giorni.. massimo lunedi se saprà tutto.. forsi.. anzi de siguro calchidù fara un passu addiedru.. urmai sa solfa cumenza a stufà…


U) .. ci hai ragiò \'rminiu…ede vistu ?.. quelli de l\'Andreona hanne \'taccadu su i manifesti..mi fiu, che je la \'rtiè, ene \'ncazzadu nero perchè in t\'el nasu je ce hanne pitturadu un coso rosciu cume quellu de i paijacci.. c\'ha ragiò, se cose nun se fanne..gnaria chiappacceli a si fiji de puttana…. Digu iu, nu la pensi cume lora.. e va.. anzi va male ..ma nun fa \'l vijaccu..vaijelo a di quannu la \'ncontri.. nun ve pare?


S) c\'hai ragiò Urelio..ma i tempi de lu rispettu enne fenidi… chissà cusa faranne quannu sgapperanne fora i manifesti de cull\'altri?


U) qussu nu lu so.. ma però quelli del professore nun ijanne fattu gniè.. calche cò vulerà pure di!..


S) eccu a mi nipote cu mi moije..ve saludu.. ce vedemu stasera li la succeda operaia


\'R) sci accuscì ce dighi cume enne su vestidu de pulitiga!!!!!


S) va a mori d\'un culpu pezzu d\'un ciambottu!!!!!!!


Questo è un comunicato stampa pubblicato il 04-04-2009 alle 21:29 sul giornale del 04 aprile 2009 - 954 letture

In questo articolo si parla di