utenti online
SEI IN > VIVERE OSIMO > ATTUALITA'
comunicato stampa

Savì: Nun \'enne le carte \'mpiccigate su pe\'l muru che fa pija le crucette

5' di lettura
3689

Calche cò c\'enne ma ancò nun enne tuttu chiaru.. stanne a discore su cume fa ma manca chi je tira le cunclusiò. Pure se hannu cumenzadu a taccà su i manifesti de l candidada.. nun \'enne le carte \'mpiccigate su pe\'l muru che fa pija le crucette.. è fenidi i tempi del 1953…

(U) \'Rminiu, cumm\'enne che Savì nun se vede? Starà pogo bè?


(\'R) Nu lu sago, forsi c\'avrà il ciamore!.. adè je vago a talefenà…..


(nella cabina pubblica di piazza Boccolino) ..prontu.. chi enne.. c\'enne Savì?


(Erminia la moglie di Savino) .. sci..c\'enne.. ma è colcu in te lettu..nun sta tantu bè.. il duttore ha dittu che ja piadu l\'austraglia.. e nun pole sgappà..


(\'R) allò lu venimu a truà.. no ce seme fattu il vaccinu….


(A casa di Savino)

(U) se pole buccà?..


(E)..buccade.. buccade.. gide oltra,.. Savi sta li la cambura…..


(\'R) cume stai diantenu..i vistu..te l\'eo dittu de fatte il vaccì.. il vi e l\'aiju da per lora nun bastane più pe nun fatte pijà l\'influenza..


(S) je possi pijà un colpu.. m\'ha buttadu propriu giò.. pensa che enne tre giorni che nun sentu un gocciu de vi… che noe me porti?..


(\'R).. gente.. si gaggiotti de la mandritta hanne capatu in t\'el mazzu e hanne piadu la carta del duttore. Lu ha dittu che adè enne puggiadu da tanti.. forsi farà quattro liste e una de siguro sarà de la staziò..e volene discure cu quelli del discu


(S) cu volene pijà il trenu al volu!….


(U) sci.. hanne piadu al duttore.. ma l\'aucadu enne tantu tranquillu che enne \'ndadu a scivulà su le muntagne… ha dittu che lu nun ce pensa de mettesse assiemi.. anzi.. enne siguro che pure quellu che fa le case che enne de forza itaglia, la sta cu lu e che pure se sta fora ha truadu n\'antri do cristià de pesu che je l\'ha \'rtiè..e che se metteranno in te la lista….


(\'R) Ah!! Me scurdau di ditte che quellu de la diagunale a \'na riuniò ha dittu che a lu je sta be tutti, basta che vanne contro al siningu de adè… m\'ha \'rcuntadu Giustì che Andreono, l\'allenadore, che prima l\'a \'rtenea a Dipietru, ja talefenadu pe dije se uno de quelli sua se pudea mette cu la Andreoni.. pare che Dipietru, issu propriu, ja dittu de sci.. però quessu che vole sta su la lista nun sapea tante cose de cussia e quannu je l\'hanne dittu c\'è \'rmastu male.


(S).. cus\'è che nun sapea?


(\'R).. pr\'esempiu che prima era amiga del sinnigu, che pare che nun se capisce be in do sta de casa, che pare che Lampa ja dittu che se vergogna de di che era demucratiga de sinistra… e che adè che i comunisti nu magnene più i predi a quessi je la sta a fa fina…


(S) e cusa voi che siane.. queste enne tutte fregnacce.. \'mpurtante enne che nun fanne cagnara in tra de lora. Eppò i predi urmai enne cume i ca sciolti.. vanne ognuno pe contu sua…


(U) calche cò c\'enne ma ancò nun enne tuttu chiaru.. stanne a discore su cume fa ma manca chi je tira le cunclusiò. Pure se hannu cumenzadu a taccà su i manifesti de l candidada.. nun \'enne le carte \'mpiccigate su pe\'l muru che fa pija le crucette.. è fenidi i tempi del 1953…\'na olta era accuscì.. ma oggi i stubbidi enne fenidi.. saria meiju che si quadri li sparagnasse.. visti che tutti e do enne tantu \'taccadi…


(\'R) staceo a pensà.. se \'l duttore cure pe fa\' \'l sinniogu,.. vole di che quellu de la muturizzaziò dee da sgappa da forza itaglia e buttasse cu l\'aucadu.. nun ve pare?


(U) a senti al duttore però pare che pure quelli de bossi se metteranno cu lu.. a quessi nun je \'mporta chi enne il sinnigu.. je interessa \'l programma..


(\'R) sci.. se le faccenne stanne accusci enne meiju che se comprane \'l sorrisi e canzoni.. che caulu de ragiunamentu enne quessu…

(S) enne ragionamenti?.. iu li chiameria cazzade!…a me \'nvece de quellu che dicei prima, me pare che sarà accusci.. mettece sopro pure il peridu agrario de la mandritta e ne vedaremu delle belle…\'ndate de la che \'Rminia v\'ha preparadu la culaziò.. io me fagu \'na panniga… se vedemu….


(U) spetta.. che te ne deo da dì \'natra…. Siccume quelli de mandritta nun se \'ncuntraane cu l\'idee de l sinnigu e mancu cu quellu del duttore… hanne fattu meiju de tutti.. s\'enne messi pe contu de lora.. e hanne pijadu a il fiu de Buccella pe fallu cure pe sinnigu…


(\'R) quessu gia me lu \'maginau… ma nun me pare chiaru su fattu.. a chi vole fa dannu? Al duttore? All\'aucadu..a alla fi la \'rtiè pe Latì…


(U) cusa vurrissi di cher enne tutta \'na mossapulidiga pe sgunfià quelli de la mandritta e sotta sotta laora pe Simuncì?


(\'R) iu.. nun digu.. iu vedu...


(S) ohh!!! Mede stufadu.. vu dittu \'ndade de la che fade culaziò.. dademe retta primache ce \'rpensu…..

Questo è un comunicato stampa pubblicato il 27-03-2009 alle 19:38 sul giornale del 27 marzo 2009 - 3689 letture