utenti online
SEI IN > VIVERE OSIMO > ATTUALITA'
comunicato stampa

Savì: \'Questa... quantu enne grossa!\'

5' di lettura
978

Cus\'enne tutte se liste civighe! Enne veru che se polene fa, ma a cusa servene? Servene forsi a fa cumannà a calchidu che enne senza testa? ….Ma se semu tutti senza testa!...

...

(U) Cus\'enne tutte se liste civighe! Enne veru che se polene fa, ma a cusa servene? Servene forsi a fa cumannà a calchidu che enne senza testa? ….Ma se semu tutti senza testa!


(\'R) varda..quelli se chiamane su la testa…eppò cu lora, ce sta patto suciale, forza osimo e quelli de le libertà …. e c\'enne pure libberi e forti, no famu un parlamentu nou… a no quelli de la lega ce fa un mannigu! Se po ce se mettene pure quelli de li sporte.. quannu ce \'riane!


(S).. semu turnadi al cimmena.. quanu faceane i pulverò… cume giò la testa.. un pugnu de dolleri.. \'na pistola pe ringu…pole pure \'nda a feni che \'rgiramu tutti a casa !!!.. il mamnnigu però staolta lu pole fa cull\'altri..


(\'R) e chi saria cull\'altri?.. quelli che giogane a\'nguacciarelle? o a uno due tre stella?.. tutti quessi, nun hanne capidu che cull\'altri bè u male, stanne mucchiadi. Enne veru che le liste se polene fa.. ma che dopu, quannu si riadu li l\'aspiu nun sai più gnisciù e allò se dei da dumannà du soldi a calchidu, a chi li dumanni? Intanto però cumanni!!!!


(U).. famu meju no che stame cu quelli de Roma, pure se semu poghi pure lassu..


(S)..i soldi li dumannerà a quelli che staceane e stanne sul comune..


(\'R) quelli che vole gì lassù i quadrì nun je li da de siguro. Ce vanne apposta pe potelli fa lora.. de specchi ce nemu avudi tanti…


(U) cusa vurrissi di che robbane?..


(\'R).. rubba nun robbene.. ma fanne cume quelli che stanne a Roma.. vanne su cu le pezze in te \'l culu e \'rvienghene giò cu i cabotti noi… chi da da magna ai porchi \'ncummè se \'nzaccula!.. ce ne stadui poghi che nun se duvudi \'mprufumà..anche se chi da nò se robbe non se p ole di.. enne tutti brai…….


(S) chi la dittu che nun cuntamu gnè.. enne gidi a Roma pure pogu tempu fa…


(\'R)….. e hanne purtadu a casa unu scarciofenu.. pe nun ditte peggiu!.


(U) valtri discurede…e quessi fanne i fatti. Mi nipote a dittu che se propriu je gira male rieranne al 40 per centu.. e alla seconda botta…


(S) ma quala segonna botta.. vignene a la prima.. pare che cull\'altri, curene solo pe fa mucchiu!.. se fade du conti.. donca…standu a oggi… lora c\'hanne sei liste forsi sette.. saria 140 cristià…che c\'hanne \'na trentina de cristià che li conosce .. \'ntra parenti, amighi ecc. dopu quessi c\'hanne le suciedà, li pure mettece \'n atri 100 cristià che c\'hanne pure lora, l\'amighi e via discurrenno..se je se mucchia pure lu sporte.. dimu \'\'nantri 1000 cristià? E l\'amighi i fiji ..nun ce li conti?..…dopu c\'enne il sinnigu che sgappa adè e quessu, pesa….Ureliu, pia l\'abbise e fa du conti


(U) allò 140 multiplicadu 30 fa 4.200, .. statte zittu!.. fagu da per me!…..dopu.. 100 pe 30 fa 3.000, dopu, 1000 più l\'amighi e tuttu il cunturname fanne \'n antri 1.500.. pesa il sinnigu.. dimu \'n antri 1500 e me tiengu bassu, tiramu la riga fa… cinque e cinque dieci e do 12.. scriu due….. eccu.. fa… 11.200 crucette..mettece un tantì de calu.. dimu 10.500..Quanti enne quelli che votane?


(\'R) prusumu che saremu intorno a ventimila cristià.. ma però c\'enne tanti che votane bianchu e mettece pure quelli che se sbaijane…


(U) eccu.. lu vedete vigne alla prima botta. Saria più u menu il 53 per centu…. nun \'c\'enne due senza tre!


(S) ma caminade!.. vurissi di che dal 38 riene al 53 ? È cus\'enne dianteni… va bè che enne adè il mumentu bono pe sparniccià la scaijola, accuscì dopu, i passeri \'beccane… e quante sedie pierane?


(U).. saria la maggioranza vale a dì minimu 12 sedie…


(\'R)..ancò nun \'è notte a Cinguli.. spettade che cull\'altri scaldene i mudori..e se cumenza a batte….. i conti lu sapede se fanne a mudare ijacciu e quannu è gidu via \'l fattore.. \'rcurdateve…...portame na fuijetta che si ciambotti me fanne pià un colpu!.. eppò chi la dittu che i spurtii la\'rtiè a quessi de la testa?.. li \'ntra mezzu ai spurtii, c\'enne pure il fradellu dell\'unureule.. nun ve scurdade! E se pure il campanile penne da cull\'altra parte?


(S) ma camina mattu…. Quella vole fa pure la sinniga…


(\'R) je la \'ncartamu.. la pultrona…ma cume ce pensi…urmai enne scrittu.. \'l sinnigu dienterà Simuncì..


(S) te discori accuscì perché je voi fa \'l malocchiu.. sta attente.. te duessi da \'nda a dumannaije calche cò pe la pusciò che voi fa passà la tera pe facce fa casa a tu fiu Ureliu.. dopu.. te voijo vede.. te voijo..


(\'R) se enne tanti demugratighi cume dighene.. nun accada che me vagu a\'rcummannà… eppò se robbe le fa il geometra mia…


(A) bono quellu .. te lu \'rcumannu…i piadu il meiju del mazzo…. assieme all\'architettu… oh!!! Enne mezzugiornu… cu famu magnamu chi o \'ndamu a casa….


Squilla il cellulare di Urelio.. (naturalmente.. bandiera rossa…..)


(U) Pronti chi è… oh!… Dialu sai te.. cu te manca ?..


(voce tel) te deo da dì na robba che m\'ha fattu piscià addossu da quantu enne grossa! !!


(U) .. stateve zitti che nun capisciu gnè..


(S) pe fortuna che te la capisci…


(U) sempre al telefono..cus\'è che me dei da di…


(voce tel) allò.. mamma mia quan\'tè grossa… allò il duttore.. il duttore fa un passu addiedru.. ma però lassa\'l postu a cull\'altru duttore. Quellu che s\'enne spartidu dal sinnigu! E che è \'rtunnadu a forza italia!!!!


(U)..ma va morì mazzadu.. ancò porti la scimmia de iersera….nun ce stai cu la testa!..


(voce al tel)..enne veru…enne.. pole esse pure \'na mossa pulidiga ma enne veru!!!!


(U) te saludu..mattu.. vagu a magnà…..Questo è un comunicato stampa pubblicato il 17-03-2009 alle 23:45 sul giornale del 18 marzo 2009 - 978 letture