utenti online
SEI IN > VIVERE OSIMO > ATTUALITA'
comunicato stampa

Savì: le prumesse de mari e monti e i santì che nun ariva

5' di lettura
1370

Lu sai cusa m\'ha\'rcuntadu Ureliu che ha sapudu che cosu… quellu che se chiama cume all\'assessore dei laori pubblichi che l\'artiè a quelli de destra, ha fattu a parole cu  il fiu del dutture.  La faccenna enne sempre perché lu, il peridu, ha dattu la parola all\'aucadu, \'nvece cuss\'altru, c\'avudu le prumesse de mari e monti che ja fatte \'l sinnigu che sgappa e de quellu che je toccherà dopu...

(\'R) (arriva a casa di Savino)… \'Rduina!..\'ndu sta Savì?…


(Rduina) era chi de oltre.. stacea li sotto al capu scale a magnà lu stuccafissu… a me me puzza e \'nvece lu sciala!! Sai cusa me parea a vedellu?


(\'R) no cu ve parea?


(\'Rminia) me parea de esse a casa grascia, l\'onto culaa de qua e de là, magnaa \'l gattu e scialaa \'l ca….. su stubbidu era cunturnadu da ettore, il cà, e pippo \'l gattu, magnave tutti assieme…….Savì!!! Savì!!!! Facciate che \'è chi te vole!!!!!


(S)… cu c\'hai da sgaggià!.. su \'ndadu a fà un gocciu d\'acqua chi diedru al paijaru….chi me vole?!!…… che te piasse un colpu!… Sai tu sai.. cu sa voi ?


(\'R) nun voiju gnè.. enne che passau chi da vanti e me so fermadu.


(\'Rminia) .. me \'rconta Savì che vo je dite tutte robbe de le eleziò.. cu c\'enne calche cò de nou?.. cumm\'è che nun passa gnisciù a purtà i santì?


(S) eccu.. quannu riane.. nu fa la stubbida che me chiami quannu stò gioppe \'l campu. L\'altra olta u fattu sempre d\'in su e d\'in giò…m\'hanne rottu i cuijoni!!!!


(\'R)..enne prestu \'Rminia.. vedarete che rieranne e saranne fitti cume i muscellì in t\'el vì… Calche cò de nou c\'enne ma e tutta robba piccula.. robba de quelli convinti che ancò pole turnà baffò.. Se lasssene.. se \'rpiane.. c\'è da \'mmiralli perché ancò ce credene..


(\'Rminia) ma quelli che la stanne cu \'Ntunella cusa dighene.. eppò il fiu de quelle che stacea su la cassa de sparagniu.. cu fa?


(\'R) .. quelli de \'Ntunella stanne a vedè cusa succede.. nun enne siguri… forsi se metteranne assieme a quelli che se mucchiadi ieri..che sariane quelli che s\'è spartidi da la mancina …. cu lu ragazzu enne cumbattudu però ha dittu che bisogna da esse taccadi.. e se butterà a corpu mortu pe fa calche co de bonu…enne propriu un brau fiju… Gna che me \'rcordu de di a mi moije che mi fiu dumenniga nun c\'enne perché de da \'ndà cu tutti quelli che volene mette in te la lista cu la fia de Andreò, janne dittu de dillu pure a l\'amighi sua.. me sa che li stanne a cercà cu la zeppetta!


(S) l\'aucadu? Cu fa.. e il sinnigu vecchiu..pure quessi cercane cu la zeppettà?


(\'Rminia) ha!!! Quellu me piacea, lu putei \'ncuntrà in do che te pare ma lu, te saludaa sempre.. me pare un bra\'omu.. cu s\'è se \'rpresenta?


(S) sci \'Rminia se \'rpresenta e quanu sarà ora te cercherà de siguro…


(\'Rminia) perché me dee da cercà\' cusa u fattu?..


(\'R) sede propriu tonta.. scusateme.. ma se ve cerca enne perché je duede da dà \'l vodu… Pure quell\'altri stanne a cercà cu la zeppetta nun me pare che nun c\'enne tanta gente che vole cure.. alla fi li trueranne \'ntra quelli de la suciedà civila..cume sempre dighene tutti…. ma saranne de pogo conto perché, se pesane troppu, pole esse che je frega \'l banchettu! ….cume te pare Savì .. me sbaiju u cumenza a smusciasse un po\' sa campagna aletturale?


(S) c\'hai ragiò, enne più u menu cume quannu fa la neve e nua stamu li la stalla a giugà a bestia.. bocca su casa che fame \'mbrenna….? Rminia va a cavà da be…


Lu sai cusa m\'ha\'rcuntadu Ureliu che ha sapudu che cosu… quellu che se chiama cume all\'assessore dei laori pubblichi che l\'artiè a quelli de destra, ha fattu a parole cu il fiu del dutture. La faccenna enne sempre perché lu, il peridu, ha dattu la parola all\'aucadu, \'nvece cuss\'altru, c\'avudu le prumesse de mari e monti che ja fatte \'l sinnigu che sgappa e de quellu che je toccherà dopu.


(\'R).. il sinnigu de adè pole fa se faccenne assieme a quelli sua.. ha capidu che ancò enne più forte.. pole vegne , non digu la prima botta ma ha la se gonna, se bada a gì avanti accuscì ha ventu de siguro!


(S).. sente le bonu su salame.. fatte \'nantru bicchieru.. \'ntantu il mudurì te ce porta listessu a casa!


(\'R).. nun me fa bè che po di esse che \'nconmtru le guardie e dopo se me fanne ciuffià in t\'el cu cosu, me leane \'nantri po de punti…. Sai cusa u sapudu giuedì in piazza..


(S).. no, ma dimmelu…


(\'R) pare, che pure il parente de varighina pole esse che puggerà all\'aucadu..


(\'R) .. ma camina… quessu nun la staa cul sinnigu de adè?


(S) sci.. ma sai cumm\'enne il monno girà ….LA PRIMA PUNTATA : La politica vista da... Savì! \'Un gallu solu canterà\'

LA SECONDA PUNTATA : Savì, un gallu solu canterà: \'Adè le faccenne s\'enne \'ntrecciade eppure multubè...\'

LA TERZA PUNTATA : Savì: Solu un gallu canterà... E si fusse \'na gallina?!

LA QUARTA PUNTATA : Savì: Solu un gallu canterà...anche il dottore la pensa così!

LA QUINTA PUNTATA : Savì e \'Rminiu alle prese con \'l sundaggiu: i conti non tornano...

LA SESTA PUNTATA : Savì e \'Rminiu: \'Parene tanti ma enne poghi...\'

LA SETTIMA PUNTATA : Savì e \'Rminiu: la cunfusiò enne tanta...ma qualco cumenza a quijà

L\'OTTAVA PUNTATA: Savì, \'Rminiu e la telefonata dell\'unureule

LA NONA PUNTATA: Savì, e i primi comizi.... Enne stadi l\'in casa

LA DECIMA PUNTATA: Savì: l\'aucadu, \'l duttore e \'l sinnigu vecchiu...ce sotta calcò…

L\'UNDICESIMA PUNTATA: Savì, \'Rminiu e le nuidà: ecco \'l professore, quellu che sona
Questo è un comunicato stampa pubblicato il 14-03-2009 alle 16:48 sul giornale del 14 marzo 2009 - 1370 letture