Savì, un gallu solu canterà: \'Adè le faccenne s\'enne \'ntrecciade eppure multubè...\'

22/02/2009 - Torna Savì, con i suoi amici \'Rminiu e Aldiseriu... E ci racconta la politica a modo suo, con l\'ironia e la leggerezza di una discussione informale tra amici del \'borgu\' di fronte a un bicchiere di vì. Per cui prendetelo per com\'é: uno spettegolare ...senza testa. Astenersi lettori privi di umorismo. (SECONDA PUNTATA)....

(Savì) Staceo li, in cima a la costa del borgo \'ndocche hanne buttadu giò la casa de Vijetti, quanno me sentu a bussà diedru le spalle. Me giru … \"Che te piasse un bé! Si te bruttu diantena, cusa voi?


(\'Rminiu) \"Vistu che tu vistu, perché nun damu a be chi la Suciedà uperaia, Pagu iu pagu, l\'altra olta i pagadu te!.\"(Savì)\"Se le faccenne stanne accuscì ce vienu\"(\'Rminiu) \"Brau, se stai bonu te badu a \'rcuntà…donca, \'ndu erimi \'rmasti? Ha sci me \'rcordu. Adè le faccenne s\'enne \'ntrecciade eppure multubè. Il duttore, quellu che ha svennudu l\'azienda e che se fattu rincuiunì da quelli de Recanadi, arvole \'rmuntà su! Vole dientà sinngu perché cull\'altri amichi sua \"volene un asperto de pulitiga\" Cussu, aspertu enne aspertu però me pare che tira sempre l\'acqua p\'el mulì sua. Pure quessu prima la \'rtenea a su sinngu de adè, dopu hanne fattu a cagnara, te saludu scuffia!\"(Aldiseriu) \"
Rminiu, Pia fiadu, bee un goccio..\"


(\'Rminiu) \"C\'hai ragiò Aldiseriu, ma enne faccenne grosse che te piane la ma cume se fussi te a falle, \'nvece te, ce rimettti l\'amighi, lora, ce guadambiene de siguro vistu che ce cure e se nun ce riane, ce tirane \'l cappellu. \'Rturnannu a prima, me pare che quessi curene pe perde, e siccome lu sanne che perdene, nun te dighu cusa me parene!!!!\"(Aldiseriu)\"Se sa che c\'hai ragiò \'Rminiu,\"(\'Rminiu) \"il fattu enne che quelli del discu (UDC) nun je volene fa da sponna anzi, pare che volene cure pe conto de lora magara assieme a l\'aucadu, l\'Usimanu, che sta sempre lì \'nte la finè a spettà. Eru chi de fora e du tre dunnette diceane che lu vutavane perché oltra a esse brau enne pure bellu, oggi enne giuedì e se \'cumenzane a parlasse le donne \'ntra de lora.. vu dittu tuttu! \" Aldiseriu, segonno te quella che stacea li \'l sindacadu vicinu ai cacciatori a chi la \'rtiè?\"(Aldiseriu) \" \'Rminiu, io digo che la \'rtiè da per lia, semu sempre al discorsu che facemmie.. quanti voi che siane.. erene poghi e nun me pare che enne cresciuti!, però se da da fa e nun \'enne mancu tantu magiula. Sbaija solu a mettesse a sede cun quessi cilesti, forsi se se parlassene tutti quelli che je piace a stà in t\'el mezzu, sari la olta bona che spariscene tutti cull\'altri. La faccenna se la giugheranne quelli de \"la testa\" cu qussi de mezzu magara cu l\'Usimanu che adè pare che lu vole pure quellu che fadigà a la muturizzaziò!. Tutte cull\'altre situaziò enne cume se dice.. \'na vigna che nun fa l\'ua!.(Savì) \"U sentidu di chi vole cure pure quella de S.Marca, la fia de Filippo, quella che ha fatto il Campanile
\"


(Aldiseriu) \".. ma cusa stai a di, me pari stubbidu Savì.. a San Marco il campanile la chiese sarà mill\'anni che l\'hà!..\"(Savì) \".. Stubbidu sarai te, io digo il campanile quello che c\'ha la baghega supp\'el corso e che stanne li sotta a la Stridula. Cassia vole cure da per lia perché pare che quelli che erene amichi sua non la polene vedè tantu. Se ci fattu casu de lia nun parla gnisciù, dighene però che enne tanti l\'amighi che c\'ha. M\'a diomme quellu che porta sempre a spasssu \'l ca a chi la \'rtie?\"(Rminiu) \" lu dighu n\'antra olta…ede sentidu, quelli de la testa hanne fattu i sondaggi, chissà se l\'hanne fatti fa a quello che scaa i pozzi, forsi volene costui nantre po de case, magara vicino al fiume!\"(Savì) \" \'ntantu a ditta de lora rieranne primi pure sta olta\"(Aldiseriu) se sa che rieramne primi, cull\'altri ancò discorene per cume deene da vestì il munellu!… se invece de discore se dacesseru da fa saria meiju!\"(\'Rminiu) vulede sapè cume la pensu iu,.. allò, l\'Usimanu chje sta gonfiu e nun vede l\'ora de cantalle, se mette cu quelli del discu (UDC) che sotta sotta, se mette d\'accordo col sinnigu de \'na olta. Accuscì quelli de la margherita c\'hanne l\'uccasiò de librasse da i compagni, quelli del cavaliere se spartene perché multibè nun vole al duttore, quelli de Sturà starene cul duttore, quellu che fadiga a Recanadi \'rmanerà fora, quella che stacea sul sindagadu, se c\'ha mente, starà cu l\'Usimanu. Alla fì rmaneranne in do quelli de la testa e l\'Usimanu, dopu se vedrà perché la tuala se \'parecchia in te su giru, i posti saranne spartidi e ce sarà da ride se metteranno i tuvaijoli cul culore sbaijadu!(Aldiseriu).. ma de quelli che stanne a mncina nun se sa gnè?\"(\'Rminiu) \"enne gidi a Roma a salva la Patria!!!! \"(Oste) \"Oh chi ede beudu du fuijette adè chi paga!(Savì) \"C\'hai ragiò Marcellu, duvria paga \'Rminiu duvria..\"(\'Rminiu) \"Mancu pe le mele Savì, iu pagau da be a te, dopu ci fattu discore pure a lu,volea di che pagai te!\"(Savì) \" Me lu \'mmaginau che \'ndacea a fenì accusci, pagu iu pagu però dumà che c\'enne lu stuccafissu lu paghi te!(\'Rminiu) \"Sci sci, anzi che sia dumà…..chissa quante ne succederà! \"

Questo è un comunicato stampa pubblicato il 22-02-2009 alle 15:18 sul giornale del 21 febbraio 2009 - 3084 letture

In questo articolo si parla di politica, osimo, satira, Savì


BENTORNATO SAVI\'!!!

La vicenda si complica e le trame si infittiscono...Molto divertente e godibile; veramente una bella trovata quella di scrivere in dialetto (almeno ne imparo anche un po\').
logoEV